Produkty z kategorii PROMOCJE! dostępne są od ręki.

Reklamacje

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@guido.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  •  imię, nazwisko, adres, adres e-mail  Kupującego,
  •  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  •  przedmiot reklamacji, szczegółowy opis reklamacji  wraz ze wskazaniem żądania Kupującego,
  •  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca  do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt, wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.
Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r.